HAB PERKONGSIAN DATA KERAJAAN MALAYSIA (MyGDX)

atau Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) dibangunkan untuk meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan Kerajaan dengan mengurangkan masa memproses, mengisi dan mengesahkan data. Data dirujuk terus dari sumber asal yang sahih.

Log Masuk / Daftar

Mengenai MyGDX

MyGDX ialah platform perkongsian data yang menyediakan perkhidmatan broker data (data brokerage) bagi data yang sering dirujuk oleh agensi yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsikan merentas agensi dengan lebih efisien. Secara tidak langsung agensi berupaya mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Melalui MyGDX juga, peranan agensi dalam menjalankan bidang kuasanya dapat diperkukuhkan.

 

 

MUDAH

Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna.

 

SAHIH

Data dari sumber asal yang sahih (Single Source of Truth).

 

PEMBOLEH DAYA

Kelancaran integrasi data dari pelbagai sumber.

 

PEMANGKIN

Sistem penyampaian perkhidmatan yang menyeluruh dan terangkum.

Katalog Servis/API