PLATFORM PERKONGSIAN DATA KERAJAAN MALAYSIA (MyGDX)

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya ke arah kerajaan berpacukan data.

Log Masuk / Daftar

Mengenai MyGDX

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya ke arah kerajaan berpacukan data. Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsikan dengan lebih efisien dan selamat.

 

 

MUDAH

Memudahkan pengesahan data bagi agensi pengguna.

 

SAHIH

Data dari sumber asal yang sahih (Single Source of Truth).

 

PEMBOLEH DAYA

Kelancaran integrasi data dari pelbagai sumber.

 

PEMANGKIN

Sistem penyampaian perkhidmatan yang menyeluruh dan terangkum.

Katalog Servis/API

Pengumuman

Soalan Lazim

Malaysian Government Central Data Exchange (MyGDX) ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya ke arah kerajaan berpacukan data. Pelaksanaan MyGDX membolehkan maklumat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien dan selamat.
(i) Arkitektur Teragih yang Mampan - Ketersediaan perkhidmatan yang berdaya tahan dalam menangani risiko kegagalan operasi
(ii) Pengurusan dan Pemantauan Berpusat - Pengurusan ekosistem dan pemantauan prestasi transaksi perkongsian data secara digital
(iii) Keselamatan dan Piawaian Data – Infrastruktur dan perkongsian data yang selamat
(iv) Kebolehskalaan Perluasan - Pemasangan di agensi dilaksanakan dengan mudah dan singkat tanpa menggangu perkhidmatan
Faedah-faedah yang boleh diperoleh apabila menggunakan MyGDX ialah:
(i) Integrasi data mudah dan pantas
(ii) Jaringan meluas merentas agensi
(iii) Menambah nilai perkhidmatan dan agensi
(iv) Data yang tepat, terkini dan sumber yang sah
(v) Data yang terjamin
(vi) Data diakses dan diproses lebih efisien
Teknologi yang digunakan oleh MyGDX ialah Unified eXchange Platform (UXP) keluaran Cybernetica AS, Estonia.
MyGDX Governing Authority (GA) terdiri daripada komponen Registry, Monitoring, Security Server, Trust Service, Directory dan Portal yang ditempatkan di MAMPU, JPM. GA berperanan untuk mengurus dan memantau pelaksanaan serta perluasan ekosistem MyGDX di semua agensi.
Setiap agensi mempunyai komponen UXP Security Server dan UXP Connector. Komponen UXP Security Server berperanan sebagai gateway perkongsian data di antara Agensi Pembekal Data dan Agensi Pengguna. Manakala UXP Connector merupakan alat pembangunan Application Programming Interface (API). UXP Connector akan dihubungkan kepada pangkalan data bagi tujuan integrasi data secara real time (S2S) dan secara pukal dalam bentuk fail seperti video, audio, pdf, imej dan lain-lain.
Komponen MyGDX yang akan dipasang di agensi ialah UXP Security Server dan UXP Connector.
Ketua Agensi perlu menghantar surat permohonan secara rasmi kepada Ketua Pengarah MAMPU dengan menyatakan hasrat untuk menyertai ekosistem perkongsian data melalui MyGDX dalam merealisasikan usaha meningkatkan prestasi sistem dan penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi permohonan menyertai platform perkongsian data.
MyGDX menawarkan platform perkongsian data yang memudahkan agensi untuk berkongsi dan mencapai data dari agensi lain.
Semua peringkat data boleh dikongsi dalam MyGDX. Namun Data Terbuka perlu juga dikongsi di Portal Data Terbuka Sektor Awam.
Pentadbir Agensi (dengan Sijil MyGPKI) haruslah mendaftar masuk menggunakan ID (No. MyKad) yang telah didaftarkan dan memilih servis yang dikehendaki untuk dilanggan (berserta dokumen sokongan surat permohonan rasmi). Pentadbir Agensi Pembekal perlu menyemak permohonan sebelum diluluskan. Sekiranya permohonan telah Lengkap, Pelulus Agensi Pembekal perlu meluluskan permohonan. Setelah mendapat kelulusan, barulah pengguna boleh membuat permohonan langganan data.
Setelah Agensi Pengguna memohon langganan servis, Agensi Pembekal akan memproses permohonan tersebut. Permohonan langganan servis hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi setiap servis untuk agensi yang sama . Setelah selesai permohonan langganan servis, agensi pengguna perlu membuat permohonan langganan data bagi servis tersebut. Semua proses akan dilakukan oleh Pentadbir Agensi Pengguna, Pentadbir Agensi Pembekal dan Pelulus Agensi Pembekal. Hanya pengguna yang mempunyai peranan ini sahaja dibenarkan untuk memohon dan memproses permohonan langganan.
Setelah langganan servis diluluskan, Pentadbir Agensi perlu membuat permohonan langganan data. Syarat langganan data adalah pihak agensi perlu selesai proses on-boarding dimana kelengkapan Pelayan, Security Server (SS) dan SSL menepati keperluan yang telah ditetapkan oleh MyGDX. Pentadbir Agensi juga perlu mempunyai Sijil MyGPKI sewaktu membuat permohonan. Selepas permohonan diluluskan di dalam portal, Pentadbir Agensi Pengguna perlu mendaftar subsistem yang akan menggunakan servis tersebut di dalam Security Server agensi pengguna. Pentadbir Agensi Pembekal juga perlu memberi kebenaran capaian data kepada subsistem agensi pengguna yang akan melanggan servis tersebut di dalam Security Server agensi pembekal. Selesai proses pada kedua-dua Security Server agensi, Pentadbir Integrasi MyGDX akan menyemak keseluruhan permohonan dan akan membuat kelulusan Selesai barulah langganan data boleh dilakukan.
Integrasi data yang disediakan oleh MyGDX adalah melalui kaedah berikut:
(i) Mencipta API baharu yang memberikan data yang sama dengan API sedia ada dengan menggunakan Connector dan berhubung terus dengan table/view di pangkalan data sistem Agensi Pembekal. Sesuai untuk migrasi API yang simple dan mudah.
(ii) Menggunakan direct reference ke API sedia ada tanpa mencipta api baharu. Parameter baharu di buat di Security Server.
(iii) Mencipta API baharu yang memberikan data yang sama dengan API sedia ada dengan menggunakan API Host/Manager selain dari Connector. Security Server akan dihubungkan dengan API Host/Manager yg baharu. Sesuai untuk migrasi API yang complex.
Pentadbir Agensi boleh memohon data baharu melalui Portal MyGDX dengan mencadangkan nama servis baharu dan semua nama medan (parameter) diperlukan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi permohonan data.
Pentadbir MyGDX akan menyemak nama servis dan surat permohonan rasmi bagi menentukan agensi pemilik data. Permohonan ini akan disalurkan kepada Pentadbir Agensi pembekal untuk diproses. Sekiranya agensi pembekal bersetuju, web servis akan dibangunkan dan diuji integrasi bersama pasukan MyGDX. Setelah pengujian, servis ini akan didaftarkan dalam Katalog Servis/Data MyGDX dan boleh dimohon oleh agensi lain.
YA. Pasukan MyGDX boleh memberikan latihan pembangunan API kepada semua agensi kerajaan yang menggunakan MyGDX.
Semua API yang disediakan oleh MyGDX akan dipaparkan dalam katalog untuk makluman semua agensi. Agensi boleh memohon API tersebut sekiranya berkaitan namun ia tertakluk pada kelulusan Agensi Pembekal Data.
Pengguna MyGDX terbuka kepada agensi yang terdiri dari Agensi Persekutuan, Pejabat Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun. Berdasarkan Dasar Perkongsian Data Sektor Awam , Platform MyGDX telah diperluaskan untuk capaian pihak swasta (G2B) dan rakyat (G2C).
Anda perlu mendaftar di portal ini dengan klik di LOG MASUK/DAFTAR.
Kemudian klik di Daftar Akaun dan mengisi semua maklumat berkaitan.
Jika anda Pengguna, sila muat naik Kad Staf sebagai dokumen sokongan. Sekiranya anda dilantik sebagai Pentadbir Agensi atau Pelulus Agensi, sila muat naik surat rasmi agensi sebagai dokumen sokongan. Klik di sini untuk contoh surat rasmi agensi. Anda akan menerima pengesahan e-mel pendaftaran pengguna setelah Pentadbir MyGDX meluluskan pendaftaran anda. Klik di sini untuk Panduan Daftar Pengguna. Pengguna digalakkan menggunakan browser Mozilla Firefox bagi tujuan permohonan pendaftaran. Saiz dokumen sokongan yang dibenarkan untuk dimuat naik adalah maksimum 2MB. Format dokumen yang dibenarkan adalah PDF, JPEG, JPG, dan PNG.
Pentadbir Agensi merujuk kepada pegawai yang dilantik sebagai Pentadbir bagi pihak agensi dengan peranan dan tanggungjawab berikut:
(i) Mengurus tadbir Security Server dan UXP Connector di agensi;
(ii) Menyemak dan meluluskan permohonan pendaftaran pengguna MyGDX dari agensi masing-masing;
(iii) Mengemas kini dan memastikan senarai pengguna MyGDX dari agensi adalah yang terkini;
(iv) Membatalkan akses pengguna yang telah bertukar agensi atau berhenti dari perkhidmatan;
(v) Menapis dan menyemak permohonan langganan data yang dibuat oleh pengguna agensi mereka melalui Portal MyGDX; dan
(vi) Memastikan langganan data berjalan lancar dan tidak melanggar terma dan syarat penggunaan data.
Pentadbir MyGDX merujuk kepada pegawai yang dilantik oleh MAMPU untuk mentadbir portal MyGDX dengan peranan dan tanggungjawab berikut:
(i) Mengurus tadbir semua komponen MyGDX di GA;
(ii) Menyemak dan meluluskan permohonan pendaftaran Pentadbir Agensi di Portal MyGDX;
(iii) Mengemas kini senarai agensi pengguna di Portal MyGDX;
(iv) Menyemak dan meluluskan pendaftaran pengguna dari agensi yang belum mempunyai Pentadbir Agensi;
(v) Memudah cara permohonan langganan data yang disenaraikan dalam Katalog Servis/API di Portal MyGDX;
(vi) Memantau dan memastikan langganan data berjalan lancar dan tidak melanggar kontrak penggunaan data;
(vii) Mengemas kini kontrak penggunaan data di Portal MyGDX;
(viii) Menyemak permohonan data baharu dan menentukan agensi yang perlu membekalkan data;
(ix) Memaklumkan Pentadbir Agensi Pembekal berkenaan mengenai permohonan data baharu;
(x) Menyelaras penyediaan servis data baharu dan mengemas kini Katalog Servis/API di Portal MyGDX;
(xi) Menyelaras tindakan pemulihan sekiranya berlaku sebarang masalah teknikal; dan
(xii) Memantau trafik data MyGDX, membuat pelaporan pemantauan dan mencadangkan sebarang penambahbaikan sekiranya perlu.
Agensi Pembekal mempunyai tambahan peranan dan tanggungjawab iaitu:
(i) Menapis dan menyemak permohonan langganan data yang dibekalkan oleh agensi mereka melalui Portal MyGDX;
(ii) Mengemas kini terma dan syarat penggunaan data di Portal MyGDX;
(iii) Menapis dan menyemak sebarang permohonan data baharu yang dihantar melalui Portal MyGDX; dan
(iv) Menyelaras penyediaan servis data baharu.
Pelulus merujuk kepada pegawai yang diberikan kuasa oleh MAMPU untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab iaitu:
(i) Meluluskan pendaftaran servis baharu dalam Katalog API;
(ii) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan mengadakan dokumen SOP baharu di Portal MyGDX;
(iii) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan meminda dokumen SOP sedia ada di Portal MyGDX; dan
(iv) Menyemak dan menentukan kelulusan untuk permohonan memansuhkan dokumen SOP di Portal MyGDX.
Pelulus di Agensi Pembekal merujuk kepada pegawai yang diberikan kuasa untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab bagi menyemak dan menentukan kelulusan permohonan langganan data baharu untuk dibekalkan oleh agensi mereka.
Setiap agensi perlu mendaftarkan sekurang-kurangnya dua pengguna yang mempunyai peranan sebagai Pelulus dan Pentadbir Agensi.
Pentadbir Agensi perlu menukar status akaun pengguna ini kepada TIDAK AKTIF dengan serta merta.
Pentadbir Agensi perlu menukar status akaun pengguna ini kepada TIDAK AKTIF.
Semasa pendaftaran pengguna, No. MyKad, alamat e-mel dan Agensi Pengguna akan disahkan dengan data dalam HRMIS.
TIDAK. Hanya seorang pentadbir agensi yang dibekalkan dengan Sijil MyGPKI boleh memohon Langganan Integrasi data melalui MyGDX. Pasukan projek lain perlu memohon melalui pentadbir agensi masing-masing.
Jika terdapat perubahan pada domain e-mel kementerian/jabatan, pentadbir agensi/pelulus agensi perlu mengemas kini e-mel terkini dalam HRMIS. Setelah mendapat pengesahan dari Pentadbir HRMIS, log masuk Sistem MyGDX dan seterusnya mengemas kini e-mel di PROFIL > KEMAS KINI PROFIL DARI HRMIS.
Merujuk fakta, statistik, representasi maklumat atau konsep yang disediakan dalam bentuk elektronik dan boleh disampaikan, dianalisis atau diproses sama ada oleh komputer atau
kaedah automatik yang lain.
Sesebuah organisasi yang meliputi pelbagai sektor seperti awam, badan berkanun kerajaan, swasta dan institusi bukan kerajaan yang lain yang mana ia mempunyai kepentingan yang kukuh untuk melanggan dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh MyGDX. Agensi sektor awam dan badan berkanun kerajaan merujuk kepada senarai agensi yang didaftarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Agensi swasta merujuk kepada pendaftaran syarikat di SSM.
Merujuk kementerian atau jabatan kerajaan di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun (Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan.
Merujuk agensi yang bertanggungjawab membekalkan data kepada pengguna secara sah dan selamat.
Merujuk agensi atau pihak yang menggunakan data yang dibekalkan secara bertanggungjawab mengikut kelulusan dan terma persetujuan daripada pembekal data.
API atau "Application Programming Interface" merupakan satu set pengaturcaraan yang membolehkan satu aplikasi berhubung dengan aplikasi lain walaupun berada di pelayan dan rangkaian berbeza.
Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) didefinisikan sebagai keterangan mengenai sesuatu data yang standard merangkumi nama elemen data, alias (nama lain elemen data), keterangan ringkas data, saiz elemen data, jenis medan dan rasional bagi elemen data. Ia juga menetapkan standard kod data bagi elemen tertentu untuk diguna pakai oleh semua agensi Sektor Awam. Maklumat lanjut rujuk web DDSA 
Katalog API terletak dalam Portal MyGDX, menyenaraikan API yang boleh dimohon oleh pengguna MyGDX
Parameter atau medan data yang dibekalkan bagi sesuatu katalog API.
Bermaksud Government-to-Businesses yang dirujuk sebagai perkongsian data antara Agensi Sektor Awam dengan Komuniti Perniagaan. Komuniti perniagaan adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada Government Investment Company (GIC), Government Link Company (GLC), syarikat swasta, Institusi Pengajian Swasta dan Non Governmental Organization (NGO).
Bermaksud Government-to-Citizen yang dirujuk sebagai perkongsian data antara Agensi Sektor Awam dengan Rakyat. Rakyat dalam dasar ini dirujuk sebagai warganegara dan pemastautin tetap.
Bermaksud Government-to-Employee yang dirujuk sebagai perkongsian data antara Agensi Sektor Awam dengan Penjawat Awam. Contoh data yang dikongsi: Data kehadiran, penggajian dan kenaikan pangkat.
Bermaksud Government-to-Government yang dirujuk sebagai perkongsian data antara Agensi Sektor Awam dengan Agensi Sektor Awam yang lain.
Platform MyGDX telah dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan seperti berikut :
(i) Menggunakan sijil digital SSL/TLS bagi komunikasi dan RSA bagi penandatanganan mesej transaksi
(ii) Secure Posture Assessment (SPA) dan Penetration Test (Pen-test)
(iii) Agensi berdaftar dan mempunyai sijil digital yang telah ditentusahkan
(iv) Teknologi penyulitan data semasa penghantaran
(v) Sijil digital pengguna digunakan oleh portal bagi menentusahkan individu
(vi) API endpoint URL localization bagi mengelakkan pendedahan URL sebenar
YA. Ujian capaian dan keselamatan rangkaian seperti Security Performance Assessment (SPA) dan Performance Test perlu dilaksanakan ke atas server yang terlibat dalam ekosistem MyGDX.
Semua server agensi yang akses ke MyGDX perlu dilengkapi dengan Secure Socket Layer (SSL) yang boleh dimohon melalui Pasukan GPKI MAMPU.
Setiap agensi akan dibekalkan dengan satu Sijil MyGPKI kepada seorang Pentadbir Agensi. Hanya Username pentadbir agensi ini boleh memohon Langganan Data melalui MyGDX.
Setiap sistem aplikasi yang diberikan kebenaran perlu didaftarkan dalam Security Server agensi. Justeru, API ini tidak boleh digunakan oleh sistem aplikasi lain yang tidak didaftarkan.

Hubungi KamiPasukan MyGDX

UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN
PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

  Blok B, No. 3200,

Bangunan MKN – Embassy Techzone,

Jalan Teknokrat 2,

63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan

E-mel: mygdx.support@mampu.gov.my

Hakcipta Terpelihara MyGDX © 2017 - 2023