PengumumanGangguan Capaian Fungsi Web Services Perkongsian Data Pengesahan Status OKU

06 Dec 2018 - Dimaklumkan bahawa pihak JKM sedang menjalankan proses menaiktaraf server perkongsian data yang melibatkan fungsi Web Services Perkongsian Data Pengesahan Status OKU. Sehubungan itu terdapat ganguan capaian bermula 6 Disember 2018 sehingga kerja-kerja menaiktaraf selesai.