PengumumanLatihan Pembangunan REST API

01 Nov 2019 - Pasukan MyGDX boleh memberikan latihan pembangunan REST API menggunakan PHP selama 3 hari. Cadangan topik adalah seperti di lampiran dan sesuai untuk Real-Time data API. Elaun seorang penceramah dan seorang fasilitator akan dikenakan kepada agensi penganjur. Lokasi hendaklah disediakan oleh agensi penganjur.

Lampiran