PengumumanPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2 Tahun 2021 - Dasar Perkongsian Data Sektor Awam

01 Apr 2022 - Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri telah menerbitkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2 Tahun 2021 - Dasar Perkongsian Data Sektor Awam. PKPA ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Agensi Sektor Awam bagi melaksanakan perkongsian data merentas agensi ke arah penyampaian perkhidmatan Kerajaan yang bersepadu dan berpacukan data.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2 Tahun 2021 - Dasar Perkongsian Data Sektor Awam boleh dimuat turun seperti di lampiran.

Lampiran