PengumumanSlaid Teknikal MyGDX 2.0

14 Jun 2022 - Maklumat mengenai platform perkongsian data MyGDX 2.0, versi yang dipertingkatkan. Platform ini bersedia untuk berkongsi data kerajaan ke sektor swasta dan rakyat.

Lampiran